top of page
largelogo_edited.png

MYTHES OVER

MIGRANTEN

ONTKRACHTEN

TIPS VOOR

POSITIEF GESPREK

HAATZAAIEN

SPEURDER

OVER ONS

MYTHES OVER

MIGRANTEN

ONTKRACHTEN

Haat begint met angst, en angst berust vaak op onbegrip. Feiten over migratie raken gemakkelijk zoek tussen alle misvattingen, dramatische koppen en 'nepnieuws.'

 

Op deze pagina vind je enkele van de meest voorkomende 'mythes' over migranten en vluchtelingen. Klik er gewoon op om de feiten te lezen – misschien wel heel verrassend!

mythbuster.png
SPREADLOVEnl.png

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

KOMEN NOG STEEDS IN

GROTE AANTALLEN

DE MEESTE MENSEN DIE NAAR

EUROPA KOMEN ZIJN GEEN

'ECHTE' VLUCHTELINGEN

DE EUROPESE GRENSCONTROLES ZIJN TE LAKS

NIET-EUROPESE LANDEN

LATEN HET ERBIJ ZITTEN

DE EU DRINGT MASSA-MIGRATIE

OP AAN HAAR LIDSTATEN

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

ZIJN EEN LAST VOOR DE

OPENBARE DIENSTVERLENING

MIGRANTEN ZIJN EEN BEDREIGING

VOOR DE EUROPESE IDENTITEIT

myth7.png

MYTHE #1

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN KOMEN NOG STEEDS IN GROTE AANTALLEN

Pogingen van migranten en vluchtelingen om Europa binnen te komen, piekten in 2015, toen bijna 1,4 miljoen asielaanvragen werden geregistreerd in EU+ landen* Dat kwam door de humanitaire crisis in Syrië en Irak: ongeveer de helft van alle asielaanvragen kwamen dat jaar van mensen uit die twee landen.

 

Sindsdien is het aantal asielzoekers elk jaar afgenomen. In 2018 daalde het aantal aanvragen tot ongeveer 600.000; dit ligt onder het niveau van 2014 ligt. Bovendien bestond bijna 9% van deze verzoeken uit herhaalde aanvragen - dit betekent dat het werkelijke aantal mensen dat probeert Europa te bereiken zelfs lager is dan de cijfers weergeven.

 

Maar in plaats van na te denken over het aantal mensen dat naar Europa komt, kunnen we beter de vraag stellen wat onze leiders kunnen doen om het geweld en de onveiligheid, waardoor mensen in de eerste plaats asiel zoeken, aan te pakken?

 

* EU-28 plus Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en IJsland.

Anchor 1
Anchor 2
myth2.png

MYTHE #2

NIET-EUROPESE LANDEN LATEN HET ERBIJ ZITTEN

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht sinds het conflict is begonnen. Slechts 6% van hen heeft asiel gekregen in Europa, de overgrote meerderheid is ondergebracht in buurlanden van Syrië. Turkije herbergt meer vluchtelingen op haar grondgebied dan enig ander land, meer dan 3,5 miljoen. In Libanon vormen Syrische vluchtelingen nu een kwart van de bevolking. Zelfs in relatief gastvrije Europese landen als Duitsland en Zweden zijn vluchtelingen nog steeds minder dan 1% van de bevolking.

 

In werkelijkheid zijn 85% van alle ontheemden wereldwijd te gast in ontwikkelingslanden, die - veel minder dan Europa - de vereiste ondersteuning kunnen bieden. Hierop vormen rijke landen in het Midden-Oosten die niet solidair blijken met vluchtelingen, een uitzondering.

 

De echte vraag is misschien: Waarom bieden EU-lidstaten nog steeds zo weinig steun aan gastlanden die het dringend nodig hebben?

myth3.png

MYTHE #3

DE EUROPESE

GRENSCONTROLES

ZIJN TE LAKS

Muren zijn nu in de mode, maar dit zou niet het geval moeten zijn. Barrières - fysiek of anderszins - veranderen niets aan de drang van mensen om hun land vanwege armoede of onderdrukking te verlaten. Migratieroutes worden dan slechts omgeleid en wanhopige mensen worden in de armen gedreven

van mensensmokkelaars.

 

Dit heeft vaak rampzalige gevolgen. Nu het voor migranten en vluchtelingen steeds moeilijker wordt om Europa over land te bereiken, proberen velen in plaats daarvan vanuit Libië de Middellandse Zee over te steken in onveilige en overvolle boten. Met als tragisch resultaat dat het aandeel verdronken migranten en vluchtelingen de afgelopen twee jaar met bijna 300% is gestegen - zelfs nu het totale aantal oversteken op de Middellandse Zee dramatisch is gedaald.

 

Muren aan de Europese grenzen doen niets aan het geweld en de onveiligheid die tot migratie leiden, maar zullen steeds meer mensen dwingen hun leven te riskeren om een toevluchtsoord te vinden.

Anchor 3
myth4.png

MYTHE #4

DE EU DRINGT

MASSA-MIGRATIE OP

AAN HAAR LIDSTATEN

Wanneer we het nieuws lezen en horen wat het laatste EU-besluit is, is het gemakkelijk om in de val te lopen en te denken dat 'eurocraten' in Brussel het beleid aan Europese landen dicteren. Dit geldt met name voor het migratiebeleid, waarin de EU een zeer zichtbare rol speelt. Dit is echter gewoon niet waar.

 

De EU werkt namens haar lidstaten en kan alleen optreden als daarvoor toestemming is verleend via verdragen die unaniem door alle partijen zijn goedgekeurd. Zelfs dan kunnen EU-leden aparte EU-besluiten tegenhouden via hun stem in de Raad van de Europese Unie. Sommige van de EU-initiatieven om migratie effectiever te regelen - zoals de recente quotaregeling voor een evenwichtiger hervestiging van vluchtelingen - werden namelijk geblokkeerd door sommige van haar lidstaten.

 

De komende jaren is de EU van plan om veel meer van haar budget aan grenscontroles te besteden - een besluit dat is genomen naar aanleiding van de druk van enkele van de meer xenofobe nationale regeringen in Europa. Klik hier voor meer informatie over deze voorstellen.

 

Ook kun je hier meer informatie vinden over de besluitvormingsprocessen in de EU.

Anchor 4
myth5.png

MYTHE #5

DE MEESTE MENSEN DIE

NAAR EUROPA KOMEN

ZIJN GEEN 'ECHTE' VLUCHTELINGEN

Mensen van over de hele wereld zoeken asiel in Europa. Maar de kans dat een aanvraag wordt geaccepteerd, is sterk afhankelijk van het land van herkomst. De grootste groep asielzoekers in 2017 - Syrische burgers - werden in 94% van de gevallen als 'echte' vluchtelingen erkend. En alleen de burgers uit Eritrea, Somalië, Jemen en Palestina, landen met ernstig geweld en humanitaire uitdagingen, hadden meer dan 50% kans van slagen

 

Asielaanvragen van mensen die eerder economische migranten zijn, hebben een veel kleinere kans van slagen. Minder dan 20% van de Nigerianen en Pakistanen die asiel aanvroegen in de EU+landen, werd geaccepteerd, een percentage dat tot 3% daalde bij Bosniërs of Indiërs.

 

Ongeveer tweederde van alle asielbesluiten in 2017 waren negatief. De Europese regeringen zijn helemaal geen ‘soft touch’, maar juist nogal streng in het maken van onderscheid tussen vluchtelingen en economische migranten.

Anchor 5
myth.png

MYTHE #6

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN ZIJN EEN LAST VOOR DE OPENBARE DIENSTVERLENING

Over het algemeen blijken economische migranten nettobetalers te worden aan de economieën van hun nieuwe thuislanden, i.p.v. een kostenpost. Dit geldt vooral voor migranten uit rijke en middeninkomenslanden - en ondanks de krantenkoppen betreft deze groep meer dan 90% van alle nieuwkomers in de EU!

 

Voor vluchtelingen is het niet altijd zo makkelijk om werk te vinden. Hun onzekere juridische status sluit hen vaak uit van werkgelegenheid - iets wat volgens velen veranderd zou moeten worden. Maar ondanks deze beperkingen is het nieuws positiever dan je zou denken. In Duitsland heeft zo’n 40% van de recent gearriveerde vluchtelingen al een baan of beroepsopleiding. Dus zo’n 400.000 nieuwe artsen, leraren, technici, chefs, muzikanten, maatschappelijk werkers ... en nog meer!

 

De Europese bevolking vergrijst en de kosten van de gezondheidszorg stijgen. Laten we ons minder blindstaren op wat onze gastvrijheid kost, en meer stilstaan bij de bijdrage die vluchtelingen en migranten - met goede ondersteuning - onze samenleving op langere termijn kunnen bieden.

Anchor 6
myth6.png

MYTHE #7

MIGRANTEN ZIJN EEN

BEDREIGING VOOR DE

EUROPESE IDENTITEIT

'Identiteit' is een zeer subjectief idee - voor iedereen net weer anders. We beschouwen onszelf vaak als lid van een natie, maar ook identificeren we ons met onze stad of regio. Misschien nog belangrijker is dat onze identiteit elementen kent, die we delen met mensen en culturen over de hele wereld: de zorg voor familie en vrienden, of het afwijzen van geweld zijn thema's die alle mensen bijeen brengen.

 

Een ander idee dat landen en culturen overstijgt, is dat van de 'Barmhartige Samaritaan'. Wanneer mensen in nood zijn, proberen we hen onvoorwaardelijk te helpen. Diep in de kern gaat gastvrijheid aan vluchtelingen hierover. Compassie en solidariteit zouden net zo goed deel moeten uitmaken van de Europese identiteit als het Christendom, Shakespeare of Mozart.

 

En laten we niet vergeten dat Europa altijd al een gastvrije plek is geweest met veel diversiteit qua bevolking. Europa wordt al millennia lang gevormd door mensen en ideeën van over de grens. Denk aan de sublieme architectuur van het Moorse Spanje of de wiskundige genieën uit het Midden-Oosten die de basis hebben gelegd voor denkers als Newton en Descartes. Europa is het kruispunt van de mensheid en trekt de knapste geesten en beste ideeën aan. Dat maakt het zo geweldig!

 

Welke culturele wonderen of wetenschappelijke ontdekkingen kunnen nieuwkomers in de toekomst toevoegen aan onze identiteit? Als we onze deuren sluiten onze lange geschiedenis van gastvrijheid vergeten, dan zullen we het nooit te weten komen!

Anchor 7

Wat volgt?

narrative.png
tracker.png

HELP OM HET GESPREK

TE VERANDEREN

HAATDRAGENDE TAAL EN

DE EUROPESE VERKIEZINGEN

Als we samen onze stem verheffen, dan kunnen we anti-migranten haatzaaien tegengaan! Onze tips helpen je een positiever gesprek te voeren - thuis, op het werk en online.

Blijf op de hoogte van haatdragende verhalen die door (kandidaat) europarlementariërs verteld worden, dankzij onze “Haatzaaien Speurder”. Laten we #EP2019 positiever maken!

bottom of page